Startni Paket – Pandhy’s Sweet Healing Detox Masaža Leđa

  • 1 Georgikon blato 1 kg
  • 1 Indulgence maslac 150g
  • 1 Šećerni gel 650 g
  • 1 Talk 300 g

 

  • Cijena samih proizvoda za masažu: 745,76 kn
  • Cijena tečaja za 1 osobu: 562,50 kn
  • Zarada od samih proizvoda u paketu: 4.914,76 kn
  • Startni paket dostatan za: cca 40 masaža leđa
  • Preporučena cijena masaže: 140,00 kn

 

Za više polaznika iz jednog salona odobravamo dodatni popust na tečaj!