Pravila nagradnog natječaja ‘Moja beauty rutina’

12.10.2017

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA „MOJA BEAUTY RUTINA“

 

Članak 1. ORGANIZATOR I SUDIONIK Natječaj priređuje PALMARIS d.o.o., Trg Senjskih Uskoka 7/7,Siget – Novi Zagreb, OIB: 51322800041 (u daljnjem tekstu: Organizator), a koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja. Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja u Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik.

 

Članak 2. TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane bilo koje društvene mreže koja se spominje u ovim pravilima. Nagradni natječaj (u daljnjem tekstu: Natječaj) provodi se u svrhu promocije Organizatora na njegovoj službenoj Facebook stranici koje se nalazi na web adresi:  https://www.facebook.com/pandhys.secernapasta

Natječaj se odvija u periodu od 12.10.2017. (u 10:00 sati) do 19.10.2017. (do 12 sati)

 

Članak 3. FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR Moguće je osvojiti 1x Multi mol Hya gel (30×0,5 ml) i 1x mini Pandhy’s Ružin tonik.

 

Članak 4. PRAVO SUDJELOVANJA U NATJEČAJU Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, starije od 18 godina na dan početka ovog Natječaja. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju zaposlenici PALMARIS d.o.o., niti članovi njihovih užih obitelji, kao niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog nagradnog natječaja. Maloljetnici nemaju pravo sudjelovati u Natječaju. U slučaju da se, unatoč ovim Pravilima, maloljetna osoba prijavi za sudjelovanje u Natječaju, a kasnijom provjerom podataka bude ustanovljeno da ne udovoljava uvjetu godina iz ovog članka, njezin rezultat bit će proglašen nevažećim te će nagrada pripasti idućem punoljetnom najbolje plasiranom Sudioniku.

 

Članak 5. NAČIN SUDJELOVANJA U NATJEČAJU Za sudjelovanje u natječaju Sudionik treba ispod objave na Facebook stranici Organizatora u kojoj se komunicira natječaj postaviti komentar. U komentaru Sudionik treba navesti kako izgleda njegova jutarnja beauty rutina. Organizator neće imati pristup korisnikovom Facebook profilu, niti će se koristiti i pristupati korisnikovim podacima na toj mreži, osim onih podataka koji su javno dostupni. Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja. Organizator ne može znati koji osobni podaci će biti prenijeti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih ili trećih osoba. Preporučuje se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka na spomenutim društvenim mrežama.

 

Članak 6. PRAVA IZ NATJEČAJA Sudionik mora biti jedini i isključivi nositelj autorskih prava na prijavljeni komentar, a sudionik daje suglasnost Organizatoru da na temelju svojeg prava iskorištavanja iz ovog članka to pravo prenese na treću osobu u istom opsegu, a koju je naznačio u komentaru. Sudjelujući u Natječaju Sudionik kao autor prijavljenog komentara bezuvjetno prenosi na Organizatora isključivo pravo njegova korištenja u promotivne svrhe Organizatora, bez potrebe za navođenjem imena autora i to vremenski, prostorno, medijski i sadržajno neograničeno te bez posebne naknade autoru osim nagrade na koju ima pravo ako je dobitnik Natječaja.

 

Članak 7. IZBOR DOBITNIKA I OBJAVA REZULTATA U natječaju će ukupno biti nagrađen 1 korisnik, čiji komentar će odabrati stručni žiri od dva člana.

Pobjednik će biti objavljen na Facebook stranici Pandhy’s Croatia 20. listopada 2017. 2017. do 20 sati.

Sudionik nema pravo zahtijevati drugačiju nagradu od one koja je navedena u Natječaju. Nagrada nije zamjenjiva za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade od strane osobe koju je Sudionik označio u komentaru prestaju sve obveze Organizatora temeljem ovog nagradnog natječaja.

 

Članak 8. POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

 

Članak 9. MOGUĆNOST PREKIDA NATJEČAJA Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

 

Članak 10. PRAVO DISKVALIFIKACIJE Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ako dođe do kršenja Pravila natječaja, ako Sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt. Diskvalifikacija je moguća i ako se Sudionik koristi lažnim podacima i profilima ili se njegov komentar ne pridržava teme Natječaja. Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhe prijave komentara. Ako osoba koja se spominje u komentaru natječaja zatraži njegovo uklanjanje iz Natječaja, prijavljeni komentar nije autorsko djelo Sudionika koji je prijavljuje, ili Sudionik ne pruži dokaz o autorskom djelu ili potrebnim suglasnostima osoba koje se spominju u komentaru za korištenje u roku od 24 sata na upit Organizatora, bit će diskvalificiran. Ako je prijavljeni komentar uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, spominju se ili prikazuju javne osobe ili komentar na bilo koji način predstavlja sadržaj koji nije u skladu sa zakonom, bit će uklonjen, a Sudionik diskvalificiran.

 

Članak 11. PRAVO PREKIDA NATJEČAJA Organizator zadržava pravo prekinuti Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na stranici https://www.facebook.com/pandhys.secernapasta

 

Članak 12. POREZI Dobitnici ne snose obavezu plaćanja nikakvih poreza, obveze ili naknada direktno povezanih s nagradama.

 

Članak 13. U SLUČAJU SPORA između Organizatora i Sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

Članak 14. ZAVRŠNE ODREDBE Ovaj Natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom. Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete DentA Centru, a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ako sudionici natječaja objave kakav sadržaj na našoj stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te da Palmaris d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Facebook stranici (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju našoj tvrtki dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju. Sudjelovanjem u ovom natječaju sudionici su suglasni da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami pružili u ovom natječaju (kao što su njihovo ime, adresa, e-mail adresa, slika i sl.) te se njima koristi u marketinške i promocijske svrhe vezano uz ovaj nagradni natječaj, i to isključivo, vremenski i teritorijalno neograničeno, u svim medijima. Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja na Natječaju. U slučaju da sudionici postanu dobitnici neke od nagrada, sudionici prihvaćaju i suglasni su da se njihovo ime, adresa, e-mail adresa i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu te u marketinške svrhe, i to isključivo, vremenski i teritorijalno neograničeno i neopozivo, u svim medijima.